Hitrate og trackrekord

Alle vores anbefalinger er kombineret med en månedsprognose. Hitrate viser vores anbefalingeres evne til at ramme rigtigt med månedsprognosen om fx Salg eller Køb. Er hitrate 50% er prognosen tilfældig. Er hitrate under 50% rammer prognosen oftest forkert. Er hitraten over 50% giver den en valid prognose.

Vi har beregnet en hitrate på alle vores anbefalinger, og har i samme omfang også beregnet en trackrekord.

Trackrekord viser anbefalingens evne til at give merafkast i forhold til en køb og hold tilgang på den enkelte aktie. Køb og hold kunne fx være Carlsberg; hvad har udviklingen været siden 2002, som er vores historik. Trackrekord beregnes som, at man ejede aktien ved køb, men ikke ejede den ved salg. Altså har anbefalingen givet merværdi. I det fleste tilfælde vil der være et betydeligt merafkast ved anbefalingerne, men kun ved langsigtet anvendelse. Dvs. over flere cykliske op og nedture, som hver især typisk er mere end 3-5 år. Ved korte tidshorisonter som fx 1-3 måneder og flad kursudvikling vil der formentlig ikke være merværdi. Ved lange tidshorisonter fra over 6 måneder og ved store kursudsving vil merværdien øges mere og mere. Se tabellen nedenfor, der viser danske largecap vinderaktier siden 2002, samt anbefalingernes afkast med deres historiske hitrate.

Bemærk at der ved de fleste aktier første er lavet anbefalinger siden 2011, men det har være muligt at lave en backtest derfra. Der er ikke taget højde for udbytter. Nogen aktier har ikke været børsnoteret i hele perioden. Andre er blevet splittet. Eller der kan være foretaget store frasalg eller tilkøb osv. Derfor er beregningen ikke eksakt og er ikke revideret af revisor.
Læs også om vores: Markedsportefølje
Læs også om: Metode og beslutninger