Markedsporteføljen

Largecap markedsporteføljen er en fiktiv modelportefølje baseret på det danske largecap aktieunivers som aktier-og-investering.dk analyserer.

Modelporteføljen afspejler værdien ved siden 2011 at eje de aktier i de perioder hvor der var optrend/køb, og ikke eje dem hvor der var nedtrend/salg.

Metodemæssigt har vi måned for måned ganget antal aktier med kursen for de enkelte selskaber og beregnet markedsværdien per selskab og den samlede markedsværdi, samt de enkelte selskabers relative vægt i markedsværdien. I 2011 var markedsværdien af largecap universet 1.055.778.635.246 kr. Herefter var det muligt, at finde udviklingen af den samlede markedsværdi måned for måned frem til nu.

Kort fortalt: Hvis man i 2011 stod med 1,055 mio. kr. og tog udgangspunkt i de analyserede danske Largecap aktier og investerede dem efter anvisningerne fra aktier-og-investering.dk efter de respektive markedsvægte, så ville man ved denne beregning 30-06-2019 stå med 3,141 mio. kr., og havde haft lavere investeringsgrad og dermed også lavere risiko, mens man ved en køb og hold strategi ville stå med 2,061 mio. kr. I samme periode er OMXC20 indekset steget til 2,313 mio. kr.

Mere om metode og beregninger
Afkastet, ændring måned for måned, er beregnet som ændret markedsværdi i en given aktie. Er den i optrend tilføres den ændrede markedsværdi. Er den i nedtrend tilføres den ændrede markedsværdi ikke. Herefter adderes de samlede ændringer i markedsværdi og tillægges forrige måneds samlede markedsværdi.

Mellem 2 måneder kendes den aktuelle salgs- eller købskurs ikke. Hvis købssignalet/signalkursen fx indtræffer efter 1 dag vil det være uforholdsvis forkert at tillægge hele værdiændringen mellem månederne ved ultimokursen. Sker det efter 31 dage er det helt fair. Derfor benytter vi metoden med kun at tillægge halvdelen af værditilvæksten. Det samme er tilfældet med tab.

En læser skal opfatte metoden som relativ simpel, og resultatet er ikke eksakt. Her er en række forhold nævnt: Fx har vi ikke forholdt os til udbytte. Ved antal aktier er anvendt nuværende kendt antal i hele perioden, hvilket naturligvis ikke er korrekt. Split i en aktie er medregnet ved ændret aktiekurs.

I den virkelige verden ville investor nok heller ikke benytte de eksakte markedsvægte som fx i  niveauet 20% ved Novo Nordisk, men benytte subjektive værdier eller andre anvisninger fra aktier-og-investering.dk til at vægte de enkelte aktier. Derfor ville resultatet i et sådan tilfælde enten kunne blive lavere eller i bedste fald markant bedre end blot ved den simple fravalg og markedsvægtede metode.

Enkelte selskaber har ikke indgået i hele perioden, eller der har ikke været historik nok, hvorfor det har været nødvendigt med backtest eller regulering af data.

Der kan være selskaber, som vi tidligere har analyseret og som er blevet afnoteret som fx Teledanmark. Der kan være selskaber som vi er stoppet analyse på som fx Mærsk. Der er selskaber, som vi har startet analyse på, som er nye i universet, som Ørsted, Simcorp og STG, der ikke er med i analysen.

Der kan være selskaber som er rykket fra status midcap til largecap og omvendt.

Metoden og beregningerne er ikke revideret af revisor og kan indeholde fejl.

Læs også om vores: Hitrate
Læs også om: Metode og beslutninger